Document acties

Het Geuldal

Geuldal (230,84 ha)

De Geul is een kleine rivier van 53 km die ontspringt in een bos ten noordoosten van Hauset in de Oostkantons (tussen Köpchen en Lichtenbusch) en eindigt boven Itteren bij Maastricht in de Maas. Ze doorkruist onder andere La Calamine, Valkenburg, en Plombières. In Plombières stroomt ze door de mijnsite en de vegetatie van metallofyten en pseudo-metallofyten vormen zinkverreikte bodems. Meerdere geologische opvolgingen verklaren de diversiteit van de natuurlijke woongebieden en soorten die in de vallei van de Geul aanwezig zijn.  In het Geuldal zijn de spitsen meestal bedekt met bossen (beuken en eiken bossen)  zoals het bos van Hees, het bos van Beusdael, het bos van Preuss en het Schimperbos.  Dit dal werd opgenomen in het Natura 2000- netwerk (European Ecologische Hoofdstructuur).

De vallei van de Geul biedt ook een prachtige wandeling aan (routemarkeringen blauw-wit-blauw met vertikale balken wijzen de weg). 

Voor meer informatie, ga naar onze rubriek ‘Via Gulia’ en zijn website.

www.viagulia.be