Document acties

Kasteel Broich

Dit kasteel is, vandaag genoemd "Kasteel Broich", maar zijn echte benaming is BROECK.

Het woord Broeck betekent in het lokale dialect moeras. De eerste constructie dateert waarschijnljjk uit de 12de eeuw.
Kasteel Broeck is een agglomeraat van vier gelijksoortige gebouwen (opgetrokken uit natuursteen) die min of meer asymmetrisch ten opzichte van elkaar liggen en dat veel hoeken heeft. Het geheel is op een iets bredere, schuin aflopende benedenbouw geplaatst.

Beide gevels hebben in het midden een ingangsdeur waarboven we, ter hoogte van de dakrand, een driehoekige timpaan aantreffen, voorzien van een ovaal venster.  De vroegere ophaalbrug is vervangen door een gemetselde stenen brug.

Broich is geklasserd sinds 23 mei 1972.

Dit kasteel is niet toegankelijk.

www.trois-frontieres.be/N/chat_broich.php